Kanser Paru Paru adalah kanser yang ketiga kerap di Malaysia. SCAN akan menganjurkan Webinar Awam Kanser Paru Paru pada 29 Mei 2021 2.30pm dalam Bahasa Malaysia. Dr Wong Jyi Lin, seorang Pakar Perubatan Respiratori, akan menerang apakah itu Kanser Paru Paru, simtom dan tabiat yang kita patut patuhi untuk mengurangkan risiko kanser paru paru.